Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-19 jaar. Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier.

Voor wie?
De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-19 jaar.
Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen, te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en groeien zo op tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.

Kinderfysiotherapie: wat gebeurt er?
Het kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut in verband met (dreigende) problemen in de harmonische ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut gaat het kind nu observeren en onderzoeken. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en andere betrokkenen. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol. Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in het bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

Kinderfysiotherapie, kind en ouders/verzorgers.
De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind.
Hierdoor hebben de ouders/verzorgers meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Als het nodig vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0 – 2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Kinderfysiotherapie en samenwerking
Tijdens de ontwikkeling van het kind kunnen zich nieuwe aspecten van de problematiek voordoen. Het kan dan noodzakelijk zijn opnieuw contact op te nemen of samen te weken met anderen. Dit betreft disciplines zoals arts, logopedist, ergotherapeut, leerkrachten, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werkende en anderen.

Kinderfysiotherapie door wie?
De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. De kinderfysiotherapeut benadert het kind op een eigen, specifieke wijze, passend bij de situatie van dat moment.

Kinderfysiotherapie, hoe kom je er?
Ouders, CB-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of specialist wordt het kind doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie en registratie
Er bestaat een Register Kinderfysiotherapie, dit wordt beheerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. En maakt deel uit van het Centraal Kwaliteits Register KNGF.
Er bestaan uitgebreide kwaliteitseisen om de registratie kinderfysiotherapie te behouden.

Beschrijving ToP programma
Het ToP programma wordt aangeboden aan alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.

Het ToP programma ondersteunt ouders en hun vroeggeboren kind in het leren (her)kennen  van signalen van de baby. Dit programma wordt uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut die een opleiding heeft gevolgd in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge kinderen. Deze lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven.

Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst opnieuw moeten leren kennen. Dat is niet zo vreemd, want een vroeggeboren baby moet zich nog aanpassen aan de thuisomgeving. Samen met de ouders kijken we naar het gedrag van de baby: waar is het aan toe, wat kan het zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft het hulp bij nodig en hoe kunnen we die hulp geven.

Ouders vragen bijvoorbeeld ondersteuning bij de onrustige ongecontroleerde bewegingen van de  baby tijdens de verzorgmomenten, maar ook over bijvoorbeeld de overgang naar het zelf in slaap leren vallen in het eigen bedje. Door samen te kijken naar het gedrag en er betekenis aan te geven, ontstaat er meer inzicht en kunnen ouders sensitiever en responsiever reageren op het kind.

Het ToPprogramma begint 2 a3 weken na thuiskomst en biedt een jaar lang begeleiding.

Kinderfysiotherapeuten
Bij de Maatschap Fysiotherapie Balans zijn zes geregistreerde kinderfysiotherapeuten werkzaam.
Nicoline Grootenboer, Margot de Wit, Steven Walgers, Christel Gevers, Huub van Meggelen en Sigrid Poort. Suzanne van Gent en Anthon Verhaar zijn kinderfysiotherapeut in opleiding.

En we hebben een geregistreerde  kinderfysiotherapeut met als specialisatie ‘kinderen met bekkenbodemproblematiek’:
Nicoline Grootenboer.

Voor informatie over bekkenbodemproblematiek, klik hier.
Klik hier voor meer informatie over de normale ontwikkeling van een kind.

Christel Gevers

Kinderfysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut


Nicoline Grootenboer

KinderfysiotherapeutSuzanne van Gent 

Kinderfysiotherapeut in opleiding, algemeen fysiotherapeut, oncologie fysiotherapeut

Sigrid Poort

Kinderfysiotherapeut, 
algemeen fysiotherapeut

Anthon  Verhaar

Kinderfysiotherapeut in opleiding, algemeen fysiotherapeut

Steven Walgers

Kinderfysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut


Margot de Wit

KinderfysiotherapeutHuub van Meggelen

Maatschaplid, kinderfysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut, 
bedrijfsfysiotherapeut

Medical taping

Het is een elastische tape in tegenstelling tot andere tapeproducten. Het bevordert de mobiliteit van gewrichten, door het stimuleren van spieren die het bewegen mogelijk maken...

Meer lezen

Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor klachten in het “bewegingsapparaat”, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ...

Meer lezen

Bekken fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die gericht is op het behandelen van mensen met klachten in het bekken/bekkenbodemgebied. Zowel mannen...

Meer lezen

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-19 jaar. Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier...

Meer lezen

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut, heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid...

Meer lezen

Oncologie fysiotherapie

Deze vorm van fysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van belemmeringen in lichamelijk functioneren en bewegen ten gevolge van kanker en/of ten gevolge van de medische...

Meer lezen

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Certificering

Copyright © 2018 Balans Gezondheidscentra - All rights reserved
Realisatie impulsontwerpt.nl