Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Handvatten om valse start in eerste 1.000 dagen te voorkomen

Het Actieprogramma Kansrijke Start wil kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie een betere kans bieden in hun eerste 1.000 dagen. Vijf basisprincipes zorgen voor een goede verbinding tussen het landelijk programma Kansrijke Start en de merendeels nog te vormen lokale coalities.

Een lokale coalitie Kansrijke Start is een samenwerking tussen betrokken professionals uit het sociale domein (o.a. jeugdgezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk & inkomen en huisvesting) en professionals uit het medische domein (o.a. verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg, huisartsen en de volwassenen GGZ). De lokale coalitie maakt gezamenlijke afspraken over het eerder bereiken van kwetsbare ouders, over signalering, doorverwijzing en over hoe begeleiding rond kwetsbare gezinnen voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte, verbeterd kan worden.

Voor de lokale coalities zijn nu de volgende vijf basisprincipes geformuleerd. Uiteraard kunnen partijen er ook voor kiezen om een coalitie op regionaal niveau te vormen. Daar waar lokale coalitie staat, kan dus ook regionale coalitie gelezen worden.

Een lokale coalitie Kansrijke Start:

1. Bestaat bij voorkeur uit partijen als: gemeente(n), zorgverzekeraar, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, jeugdhulp, volwassen-ggz, kinderopvang en andere relevante lokale partners.

2. Werkt aan gezamenlijke afspraken over een goede ketenaanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen (van -10 maanden t/m 2 jaar) en hun inzet bij kwetsbare gezinnen: goed signaleren, goed verwijzen en optimaal begeleiden van kwetsbare gezinnen voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

3. De afspraken en resultaten worden gemonitord en geëvalueerd.
Gaat uit van beschikbare cijfers op lokaal niveau rondom kwetsbare kinderen/gezinnen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de perinatale atlas (vanaf begin 2019) en de kwetsbaarheidsatlas (vanaf medio 2019). Op basis daarvan wordt bekeken welke problematiek aandacht vraagt en welke gemeentelijke sectoren en lokale of regionale partners aangesloten moeten worden.

4. Maakt een goed onderbouwde keuze uit de menukaart met beschikbare landelijke maatregelen, effectieve interventies, goede praktijken en werkzame elementen. Voor Nu Niet Zwanger ouders die geen anticonceptie kunnen betalen gaat de coalitie op zoek naar een voorziening voor anticonceptie.

5. Zorgt voor een optimale samenwerking tussen het medische en sociale domein (zoals jeugdhulp, volwassen hulpverlening, wijkteam en schuldhulpverlening) rondom de zwangerschap van kwetsbare ouders/gezinnen. Daarbij leren verschillende professionals elkaar kennen en weten ze wie welke verantwoordelijkheid en expertise heeft. De coalitie bouwt zoveel mogelijk voort op bestaande lokale netwerken of organisaties die al contact hebben met kwetsbare gezinnen en maakt bij voorkeur gebruik van Ros’sen, regionale consortia en bestaande samenwerkingsverbanden zoals VSV’s.

Bron: rijksoverheid.nl

Bron: Vakbladgroep, klik hier

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Certificering

Copyright © 2018 Balans Gezondheidscentra - All rights reserved
Realisatie impulsontwerpt.nl